Δωρεάν εκπαίδευση στα πανεπιστήμια (ΑΕΙ) της Ρωσίας

Ξεκινάει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 για Έλληνες πολίτες και συμπατριώτες που επιθυμούν να σπουδάσουν στη Ρωσία

 

Σας ενημερώνουμε ότι από τη 1 Σεπτεμβρίου 2023 ξεκινούν οι εγγραφές για το νέο ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 για Έλληνες πολίτες, καθώς και για τους συμπατριώτες που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα και επιθυμούν να σπουδάσουν στη Ρωσία με τα έξοδα του ομοσπονδιακού προϋπολογισμού της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

 

 

 

Οι εγγραφές πραγματοποιούνται στο κρατικό πληροφοριακό σύστημα “Η εκπαίδευση στη Ρωσική Ομοσπονδία για αλλοδαπούς”: https://education-in-russia.com/ μέχρι και 1 Νοεμβρίου 2023.

 

ΠΡΕΠΕΙ να φορτωθούν στο σύστημα και να υποβληθούν στο Ρωσικό σπίτι (Ρωσικό Πολιτιστικό και Επιστημονικό Κέντρο) στην Αθήνα σε έντυπη μορφή. Παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με την κυρία Ν. Ερεμένκο στο τηλ. 210 6722802 για τα παρακάτω έγγραφα:

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ 2024-2025

 

Αρχικά θα πρέπει οπωσδήποτε να εγγραφείτε στην ιστοσελίδα education-in-russia.com και να συμπληρώσετε όλες τια απαραίτητες πληροφορίες στα ρωσικά ή στα αγγλικά (οι εγγραφές ξεκινούν από τη 1η Σεπτεμβρίου 2023). Στη συνέχεια να σκανάρετε και να επισυνάψετε έγχρωμα αντίγραφα: έντυπο-αίτηση, διαβατήριο, τίτλο σπουδών. Θα πρέπει να συγκεντρώσετε το απαιτούμενο πακέτο εγγράφων.

 

Τα απαραίτητα έγγραφα (έγχρωμα αντίγραφα των εγγράφων και από τις 2 όψεις) παραδίδονται στο Ρωσικό σπίτι (ΡΠΕΚ) στην Αθήνα (διεύθυνση: Τζαβέλλα 7, Χαλάνδρι 15231) ή σε ηλεκτρονική μορφή. Για πληροφορίες καλέστε στο 210 6722802.

Όλα τα πρωτότυπα έγγραφα παραμένουν στον υποψήφιο, που επιθυμεί να φοιτήσει στα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ρωσίας.

 

Όλα τα φύλλα του πρωτότυπου εγγράφου που περιέχουν κείμενο και σφραγίδες θα πρέπει να σαρωθούν σε ένα αρχείο σε μορφή PDF και να επισυναφθούν στην κατάλληλη ενότητα του ηλεκτρονικού σας φακέλου στην ηλεκτρονική πύλη Education in Russia.

 

Συμπληρωμένο έντυπο αίτησης στα ρωσικά ή στα αγγλικά με έγχρωμη φωτογραφία (3,5 х 4,5 εκ.), με την υποχρεωτική δήλωση έξι πανεπιστημίων: δύο στη Μόσχα, δύο στην Αγία Πετρούπολη και δύο σε ομοσπονδιακές περιφέρειες. Το έντυπο αίτησης να υπογράψετε και να βάλετε ημερομηνία.

Έγχρωμο αντίγραφο εγγράφου που επιβεβαιώνει τις σπουδές του υποψηφίου (για προπτυχιακά: Απολυτήριο Λυκείου, για μεταπτυχιακά: Πτυχίο/Δίπλωμα)

● Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν έχει έγγραφο που επιβεβαιώνει τις σπουδές του και είναι μαθητής της τελευταίας τάξης του λυκείου ή φοιτητής τελευταίου έτους, μπορεί να παρέχει τα αποτελέσματα της τελευταίας αξιολόγησης με την υπογραφή του λυκειάρχη ή του πρύτανη του πανεπιστημίου με τη σφραγίδα του εκπαιδευτικού ιδρύματος και τα μαθήματα, πάνω στα οποία εξετάστηκε καθώς και το γενικό βαθμό.

 

● Στο έγγραφο που επιβεβαιώνει τις σπουδές θα πρέπει να υπάρχει σφραγίδα του λυκειάρχη ή του πρύτανη του πανεπιστημίου, το αντίγραφο του εγγράφου θα πρέπει να φέρει τη σφραγίδα της Χάγης – Apostille (κατά την παραλαβή της σφραγίδας της Χάγης από το Τμήμα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας της Ελλάδας, απαιτείται η βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του λυκειάρχη),

 

● Μετάφραση του εγγράφου που επιβεβαιώνει τις σπουδές από τα ελληνικά στα ρωσικά – πραγματοποιείται μόνο από πιστοποιημένους μεταφραστές του Προξενικού τμήματος της Ρωσικής Πρεσβείας στην Ελλάδα (Αθήνα) ή του Προξενείου της Ρωσίας στην Θεσσαλονίκη ή στο Μεταφραστικό Τμήμα του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας,

 

Έγχρωμο αντίγραφο του διαβατηρίου (πρώτη σελίδα) θα πρέπει να επικυρωθεί σε ΚΕΠ ή Αστυνομικό τμήμα. Το αντίγραφο του διαβατηρίου θα πρέπει να φέρει τη σφραγίδα της Χάγης. Η περίοδος ισχύος του διαβατηρίου για μήνα Σεπτέμβριο 2024 δεν θα πρέπει να είναι μικρότερη του 1 έτους και 8 μηνών.

Μετάφραση της πρώτης σελίδας του διαβατηρίου από τα ελληνικά στα ρωσικά.

 

Εάν έχετε διπλή υπηκοότητα (ρωσική και ελληνική), θα πρέπει να προσκομίσετε αντίγραφα και των δυο διαβατηρίων. Το αντίγραφο του ρωσικού διαβατηρίου μπορείτε να το θεωρήσετε στο Προξενικό Τμήμα της Ρωσικής Πρεσβείας στην Ελλάδα (Αθήνα) ή στο Προξενείο της Ρωσίας στην Θεσσαλονίκη, καθώς επίσης εκεί μπορείτε να αποκτήσετε βεβαίωση μόνιμης κατοικίας στην Ελλάδα.

5. Ιατρικά έγγραφα:

 

Υποβάλλουμε όλα τα ιατρικά έγγραφα από τις 10 Φεβρουαρίου 2024 και τα ανεβάζουμε στην πλατφόρμα μέχρι τις 20 Φεβρουαρίου 2024. Είναι αδύνατο να κάνετε ιατρικές εξετάσεις το 2023, καθώς ισχύουν μόνο για 3 μήνες και στη συνέχεια θα χρειαστεί να τις ξανακάνετε .

 

● Πιστοποιητικό ιατρικών εξετάσεων για AIDS, ηπατίτιδα (όλα τα επίπεδα) και φυματίωση από κρατικό νοσοκομείο με μετάφραση στα ρωσικά,

 

● Ιατρική βεβαίωση-γνωμάτευση από παθολόγο κρατικού νοσοκομείου με την υπογραφή του γιατρού και κρατική σφραγίδα σε επίσημο έγγραφο του νοσοκομείου με μετάφραση στα ρωσικά. Στη βεβαίωση ο γιατρός θα πρέπει να επιβεβαιώσει ότι δεν υπάρχουν αντενδείξεις για τη διαμονή σας σε άλλες κλιματικές συνθήκες, και συγκεκριμένα στη Ρωσία,

 

6. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας ρωσικής γλώσσας:

 

● Κρατικό πιστοποιητικό ενιαίου προτωτύπου από εγκεκριμένο ρωσικό πανεπιστήμιο,

 

● Πιστοποιητικό παρακολούθησης μαθημάτων προετοιμασίας σε ένα από τα πανεπιστήμια της Ρωσίας,

 

● Σε περίπτωση που το επίπεδο γλωσσομάθειας της ρωσικής δεν επαρκεί για την παρακολούθηση του κύριου εκπαιδευτικού προγράμματος στα ρωσικά, ο υποψήφιος αποστέλλεται από το Υπουργείο Παιδείας της Ρωσικής Ομοσπονδίας για δωρεάν παρακολούθηση μαθημάτων προετοιμασίας (κατευθύνσεις: πτυχίο (BSc), Master – για Master ενδείκνυται επίπεδο γλωσσομάθειας Β1).

 

7. Επιπλέον έγγραφα:

 

● Αντίγραφα βραβείων, διπλωμάτων, πιστοποιητικών συμμετοχής σε ολυμπιάδες, συνέδρια, σεμινάρια και διεθνή προγράμματα,

 

● Αντίγραφα βραβείων ή διπλωμάτων για την επίδοση σε διάφορα είδη αθλημάτων,

 

● Αντίγραφα πιστοποιητικών γλωσσομάθειας (αγγλικών, γερμανικών, γαλλικών και τ.λ.) με απλή μετάφραση στα ρωσικά (εκτός των αγγλικών),

 

● Λίστα επιστημονικών δημοσιεύσεων (για το διδακτορικό),

 

● Συστατικές επιστολές από την εργασία ή το εκπαιδευτικό ίδρυμα,

 

● Σύντομη έκθεση στο θέμα του μεταπτυχιακού και διδακτορικού (30 σελίδες) με μετάφραση στα ρωσικά.

 

Για τους αιτούντες για τα μεταπτυχιακά και διατριβή προγράμματα προτεραιότητα δίνεται σε μια επιστολή-σύσταση από το ρωσικό πανεπιστήμιο όπου ο υποψήφιος θέλει να σπουδάζει με υποτροφία. Η επιστολή-σύσταση πρέπει να υπογράφεται από τον πρύτανη ή τον αντιπρύτανη του ρωσικού πανεπιστημίου (οι βαθμοί απονέμονται για την επιστολή-σύσταση όταν περάσετε την επιτροπή επιλογής).

 

• Η επιτροπή απονέμει πόντους στον υποψήφιο στο πλαίσιο της συνέντευξης για συμμετοχή:

 

σε επιστημονικά και εκπαιδευτικά συνέδρια και συμπόσια (επιβεβαιώνετε με πιστοποιητικό ή δίπλωμα) τα τελευταία 2 έτη

παρουσία αθλητικών επιτευγμάτων (επιβεβαίωση πιστοποιητικού ή διπλώματος)

παρουσία δημιουργικών επιτευγμάτων (επιβεβαίωση πιστοποιητικού ή διπλώματος) τα τελευταία 3 έτη

συμμετοχή σε κοινωνικά έργα (εθελοντισμός κλπ.) τα τελευταία 2 έτη

παρουσίαση (PowerPoint) για συνέντευξη

εργασία 30 σελίδων (για υποψήφιους για μεταπτυχιακά και διατριβή προγράμματα)

 

ΠΡΟΣΟΧΗ:

 

Όλα τα έγγραφα θα πρέπει να είναι μεταφρασμένα στα ρωσικά μόνο από πιστοποιημένους μεταφραστές του Προξενικού Τμήματος της Ρωσικής Πρεσβείας στην Ελλάδα (Αθήνα) ή από το Προξενείο της Ρωσίας στην Θεσσαλονίκη ή από το Μεταφραστικό Τμήμα του Υπουργείου Εξωτερικών στην Ελλάδα,

Στα αντίγραφα των εγγράφων που επιβεβαιώνουν τις σπουδές καθώς και του ελληνικού διαβατηρίου θα πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχει η σφραγίδα της Χάγης (Apostille),

Τα επιπλέον έγγραφα μπορούν απλά να μεταφραστούν από πιστοποιημένο μεταφραστή,

Οποιοδήποτε αντίγραφο ελληνικού εγγράφου μπορεί να θεωρηθεί σε ένα Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) δωρεάν.

Όλα τα έγγραφα που επισυνάπτονται στην αίτηση του αιτούντος παρέχονται με τη μορφή έγχρωμων σκαναρισμένων αντιγράφων από τα πρωτότυπα έγγραφα.

 

Η αντιπροσωπεία του Ροσσοτρούντνιτσεστβο – το Ρωσικό Πολιτιστικό και Επιστημονικό Κέντρο στην Αθήνα είναι ο μοναδικός φορέας στην Ελλάδα που εκτελεί τις διαδικασίες σχετικά με την επιλογή υποψηφίων για σπουδές στα Α.Ε.Ι. της Ρωσίας με έξοδα του ομοσπονδιακού προϋπολογισμού.

 

Επιλέγοντας την εκπαίδευση στα ΑΕΙ της Ρωσίας, της χώρας με ένα από τα καλύτερα εκπαιδευτικά συστήματα παγκοσμίως, κερδίζετε το λαχείο για το μέλλον σας!

 

Το 2023 οι Έλληνες φοιτητές μπήκαν στα παρακάτω ρωσικά ΑΕΙ:

 

Ρωσικό Εθνικό Ερευνητικό Ιατρικό Πανεπιστήμιο “Ν.Ι. Πιρογκόφ” της Μόσχας,

Πανεπιστήμιο Φιλίας των Λαών της Ρωσίας (RUDN),

Πρώτο Κρατικό Ιατρικό Πανεπιστήμιο της Αγίας Πετρούπολης ον. Ι.Π. Πάβλοφ,

Κρατικό Ιατρικό Πανεπιστήμιο Κούμπαν

Κρατικό Ωδείο Τσαϊκόφσκι της Μόσχας,

Ρωσικό Κρατικό Πανεπιστήμιο Ανθρωπιστικών Επιστημών,

Κρατικό Ινστιτούτο Ρωσικής Γλώσσας Α .Σ. Πούσκιν,

Κρατικό Γλωσσολογικό Πανεπιστήμιο της Μόσχας,

Κρατικό Πανεπιστήμιο της Αγίας Πετρούπολης,

Εθνικό Ερευνητικό Πανεπιστήμιο «Ανώτατη Οικονομική Σχολή» της Μόσχας,

Κρατικό Πανεπιστήμιο Διοίκησης της Μόσχας

Στοιχεία επικοινωνίας για τυχόν ερωτήσεις και διευκρινίσεις: Ναταλία Ερεμένκο

Τηλ.: 210 67 22 802, e-mail: edu@grc.rs.gov.ru

Полезные ссылки

Письмо администратору портала

 

Посольство Российской Федерации в Греции

Генеральное консульство Российской Федерации в г. Салоники

 

РЦНК в Афинах

R.I.A.L.L. media GROUP

 

 

 

 

 

 

 

 

СПЕЦПРОЕКТЫ

 

 

Гимн соотечественников

 

ФОТОГАЛЕРЕЯ | ksrs-greece.gr

 

 

 

ksrs-greece в twitter

 

 

Facebook